Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • 1. Tek Kaçışlı Perspektif
 • 2. İki Kaçışlı Perspektif
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  1. Tek Kaçışlı Perspektif


  Uzayıp giden bir yolun ortasından bakıldığında yol ve yandaki direkler, ağaçlar ileridebirleşiyormuş gibi görünür. Böyle görüntü veren perspektife merkezi perspektif denir.

  Tek Kaçışlı Perspektif

  Bu perspektif çiziminde tek kaçış noktası vardır. Köşegen çizgilerin hepsi bu noktada birleşir. Kaçış noktası, bu noktadan geçen yatay doğruya ufuk çizgisi denir. Bu görüntü bir düzlem üzerinde gösterilmek isteniyorsa bakış noktasının önüne bir düzlem konur ki buna resim düzlemi, düzlemin yer ile meydana getirdiği ara kesite zemin çizgisi denir.

  Tek kaçışlı perspektif masa çizimi

  Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda tek kaçışlı perspektif yöntemi ile masa çizimçalışmasını yapmış olacaksınız.

  Kullanılacak Araç ve Gereçler
  ➢Resim kağıdı ( 25 X 35 )
  ➢Kurşun kalem, silgi
  ➢T cetvel, gönye ve ölçülü cetvel
  ➢Yumuşak sivri uçlu kurşun kalem
  ➢Kalemtıraş, silgi, bant

  Birlikte Yapalım:
  1. Perspektif çizimi yapmak için kullanılacak araç ve gereçleri temin ediniz.
  2. 35 x 25 resim kâğıdını alınız. Kenarlardan 1’er cm boşluk bırakarak bir çerçeve çiziniz. Çerçevenin altına 1cm üsten bir çizgi çiziniz. Adınızı, soyadınızı, numaranızı ve konu isminiyazınız.Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.
  3.Yatay çizgiler yer düzlemine ve ufuk çizgisine paralel çiziniz. (Yatay çizgiler için T cetvelkullanınız).
  4. Köşegen çizimlerin tamamı M noktası ile birleştirilerek çizimi devam ettiriniz.
  5. Dikey çizgileri yer ve ufuk düzlemine T cetvel ve gönye yardımı ile dikey çizgiler çiziniz.
  6. Yardımcı çizgiler ince çizilir. Şekil ortaya çıkınca masa kenar çizgileri kalınlaştırınız.Çiziminizi öğretmen ile tartışınız. Çeşitli tasarımlar yaparak perspektif konusunu pekiştiriniz.

  Tek kaçışlı perspektif


  2. İki Kaçışlı Perspektif


  İki kaçışlı perspektif yöntemi ile küp çizim çeşitleri

  Perspektifin çeşitli çizim usulleri vardır. Bu usullerden biri şöyledir.

  Kullanılacak Araç ve Gereçler
  ➢Resim kağıdı ( 25 X 35 )
  ➢Kurşun kalem, silgi
  ➢T cetvel, gönye ve ölçülü cetvel
  ➢Yumuşak sivri uçlu kurşun kalem
  ➢Kalemtıraş, Silgi, bant

  Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda iki kaçışlı perspektif çizimini oluşturmuş olacaksınız.
  1. Perspektif çizimi yapmak için kullanılacak araç ve gereçleri temin ediniz.
  2. 35 x 25 resim kâğıdını alınız. Kenarlardan 1’er cm boşluk bırakarak bir çerçeve çiziniz.Çerçevenin altına 1cm üstten bir çizgi çiziniz. Adınızı, soyadınızı, numaranızı ve konuismini yazınız.Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.

  İki kaçışlı perspektif uygulama çizimi

  3. Resimdeki gibi bir resim düzlemi çiziniz.
  4. Küpün plan görünüşünü 30º ve 60º olarak resim düzlemi üzerinde oluşturunuz.
  5. Resim düzleminin altında parçanın iki yüzü görülebilen uygun bir yerde bakış noktası Onoktasını belirleyiniz.
  6. Resimdeki gibi resim düzlemine paralel yer düzlemini çiziniz.
  7. Yer düzlemi üzerinde küpün ön görünüşünü çizimdeki gibi çiziniz.
  8. Resimdeki gibi yer düzlemine paralel ufuk çizgisini çiziniz.
  9. Resim düzlemine küpün temas ettiği noktadan yer düzlemine kadar dikey çizgiyi çiziniz.Bu noktaya A noktası adını veriniz.
  10. O noktasından 30º ve 60º lik açılar ile resim düzleminde M1 ve M2 noktalarını bulunuz.
  11. M1 ve M2 noktalarından ufuk düzlemine dikeyler çizerek K1 ve K2 noktaları bulunuz.
  12. A noktasını K1 ve K2 noktaları ile birleştiriniz.
  13. Yer düzleminde ön görünüşü çizilmiş olan küpün boy hizasından B noktasınıbelirleyiniz.
  14. B noktasını K1 ve K2 noktaları ile birleştiriniz
  15. Küpün plan görünüşü üzerinde C,D noktalarını belirleyiniz.
  16. C,D noktalarını cetvel ile “O” noktasına hizalayıp resim düzlemine kadar çiziniz.
  17. Resim düzlemine değdiği noktadan yer düzlemine dikey çizgi çiziniz ve E,F noktalarınıbulunuz.
  18. E noktasını K2 ve F noktasını K1 noktaları ile birleştiriniz.Perspektifi oluşmuş küp şeklinin kenar çizgilerini kalınlaştırınız.Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeği ile denetleyiniz.

  İki kaçışlı perspektif uygulama çizimi

  İki kaçışlı perspektif uygulama çizimi